Teambuilding - sayəsində sizin şirkət əsl komanda olacaq

“Timbildinqin sirri” ofisin mühitini dəyişdirməklə həm mühitdən həm də işləyərək komanda ruhunu dahada möhkəmlətməkdədir.

Şirkətiniz tərəfindən keçiriləcək olan tədbirdən asılı olaraq sizin üçün aktual konsepsiyalar işləyib hazırlayacayıq, hansıkı bu sizin rəqinlərinizi arxada qoyacaq.

MAKS EVENTS komanda təhsilində iştirak etməklə
Sizin şirkət yeni ambisiyalı məqsədlərə nail olmaq üçün müsbət enerjisi alacaq.

Komanda təhsili üçün maraqlı ssenarilər

Sizin kollektivin komanda ruhu artıracağıq

Sizi və sizin həmkarlarınız üçün maraqlı tapşırıqlar

Komanda təhsili günü tam təşkilatı olmaqla, nəqliyyat və yemək